Bopæl

Hvis man har fuld forældremyndighed, bor barnet hos en. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal forældrene blive enige om, hvor barnet skal bo, og det er næsten altid et af de helt store spørgsmål i sager om børn.

Den forælder, der har barnet boende kaldes bopælsforældren og den anden kaldes samværsforældren.

Hvis ikke der kan blive enige om, hvor barnet skal bo, skal sagen behandles ved Statsforvaltningen. Hvis der stadig ikke er enighed, må sagen indbringes for retten, hvor en dommer afsiger dom om det.

Dommeren vil altid forsøge at have barnets bedste som det primære hensyn, men hvad der præcist ligger i det, er principielt op til en enkelte dommer. Som regel lægger retten dog vægt på nogenlunde de samme ting.

Jo ældre barnet er, desto mere vil man lytte til, hvad barnet selv ønsker, hvis barnet faktisk har et ønske. Derudover lægger retten vægt på forældrenes evne til samarbejde, hvor barnet går i skole og har sine fritidsinteresser, hvor barnets venner bor og så videre.

Kontakt os og få den rådgivning, du har brug for i sagen om dit barns bopæl.