Fælles forældremyndighed

Udgangspunktet i alle sager om forældremyndighed, samvær og bopæl er, at barnet er i centrum. Alle beslutninger tages altså med barnets bedste for øje. Derfor er udgangspunktet også, at der skal være fælles forældremyndighed.

Når man har fælles forældremyndighed, skal man være enige om de store spørgsmål for barnet – navn, bopæl, religion osv.

Fælles forældremyndighed udføres gennem et samarbejde mellem forældrene, og det er derfor vigtigt, at man kan få et sådant samarbejde op at køre. Barnet risikerer altid at blive fanget i konflikten mellem forældrene, og nogle gange vurderes det, at samarbejde mellem forældrene ikke er det bedste for barnet. I de tilfælde, skal den fulde forældremyndighed gå til den forælder, som barnet er tættest knyttet til.

Under den fælles forældremyndighed træffer hver af forældrene dagligdags beslutninger, når forældren har barnet hos sig.

Hvis der skulle opstå uenighed mellem forældre med fælles forældremyndighed, tilbyder Statsforvaltningen konfliktmægling eller børnesagkyndig rådgivning, som kan hjælpe med at løse nogle af problemstillingerne, når samarbejdet går i hårdknude.