Fri proces

Hvis der opstår en tvist om forældremyndighed, og der ikke kan findes en løsning i Statsforvaltningen, er man nødsaget til at føre en retssag for at få gennemtrumfet sin ret.

I retssager kan man i nogle tilfælde få fri proces – det vil sige man kan få tilsagn om, at statskassen betaler ens omkostninger til sagen, så man ikke selv står med regningen efterfølgende. Fri proces dækker uanset om man vinder eller taber sagen.

For at blive tilkendt fri proces skal man have en indtægt på under kr. 304.000,00 (2015, enlige ansøgere), og Civilstyrelsen skal vurdere, at man har en rimelig chance for at vinde sagen.

Indtægtsgrænsen på de kr. 304.000,00 hæves med kr. 53.000,00 for hvert hjemmeboende barn.

Det kan være kompliceret at søge om fri proces, og det er altid en fordel at have få en advokats hjælp til ansøgningen.