Fuld forældremyndighed

Som forældremyndighedsindehaver skal du sørge for barnets mad og tøj, du skal beskytte barnet mod trusler af enhver art og sørge for at barnets behov er dækket.

Hvis du har fuld forældremyndighed, kan du alene bestemme, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo og gå i skole, hvilken religion, barnet skal have, om det skal have pas og alt andet vedr. barnets forhold. Du skal ikke bruge den anden forælders accept af valgene, og behøver ikke indblande den anden forælder i beslutningerne.

Du er desuden barnets værge, og skal derfor sørge for barnets økonomiske forhold.

Den anden forælder skal stadig betale børnepenge, selvom du har forældremyndigheden alene.