Samvær

Loven fastsætter ingen regler om, hvor meget samvær, hver forælder skal have. Det kommer i vid udstrækning an på barnets behov, tilknytning til hver forælder og forældrenes evne til samarbejde.

Når Statsforvaltningen træffer deres beslutning, vil de altid have barnets bedste som det primære hensyn. Statsforvaltningen har nogle “almindelige” udgangspunkter for samvær, de kan bruger (fx weekendsamvær), men der kan også aftales mere ligelige deleordninger, fx den kendte 9/5-ordning eller 7/7-ordningen. Det kræver dog, at man bor forholdsvist tæt på hinanden, og at samarbejdet er rimelig godt.

Hvis der hos Statsforvaltningen eller retten er lavet en samværsresolution, og den ene forælder på trods heraf ikke ønsker at medvirke til at udlevere barnet, kan man få hjælp hos fogedretten til at gennemtvinge det samvær, man har ret til.

Det er dog vigtigt at huske på, at det er barnets tarv, der er det vigtige, ikke hvad der virker mest rimeligt for forældrene. Derfor er en “ligedeling” ikke altid den rigtige løsning, selvom samarbejdet er godt. Man skal huske at overveje, hvilken af forældrene, barnet er tættest knyttet til, hvor langt fra hinanden forældrene bor, hvor barnets skole og fritidsinteresser ligger og hvor barnets venner bor.

Kontakt os i dag og lad os hjælpe dig med din samværssag – vi har meget stor erfaring med den type sager.